Col·leccions . Collections

FLORS . FLOWERS

La delicadesa i moviment de les  flors petites que trobo en passejades per la muntanya serveixen de punt de partida per aquesta col·lecció, sempre en creixement, sempre canviant…

The delicateness and movement of little flowers found in my walks through the mountains are the start of this collection, always growing, always changing…

 

 

PEDRES . STONES

Cada pedra és especial i diferent; és la guia que em serveix per donar forma a cada una de les peces d’aquesta col·lecció i sempre estic recercant noves pedres per  convertir-les en joies tant a la muntanya, com a la platja, o les que em porten persones boniques de viatges especials…

Each stone is special and different; It is the guide that helps me shape each one of the  pieces in this collection, and I am always looking for new stones to turn them into jewels, both on the mountain and on the beach, or I work with stones that nice people bring me from special trips …

 

FILIGRANES . FILIGREE

Poder dibuixar amb el metall, fils i petites boles creen formes delicades sobre la planxa de metall o a l’aire…

Filigree allows you to draw with metal; tiny threads and balls create delicate forms on the metal plate or in the air…

 

TESTOS . FLOWERPOTS

Ombres que neixen de les plantes que tinc a casa, la gran majoria amb propietats curatives: romaní, farigola, caputxina…

Shadows that are born from the plants in my garden, the vast majority  with healing properties: rosemary, thyme, nasturtium…

 

 

RESTAURACIONS I TRANSFORMACIONS . RESTORATIONS AND TRANSFORMATIONS

Tornar a donar vida a peces antigues que estaven en desús és un treball preciós que podem fer juntes …t’atreveixes?

Bringing old pieces that were in disuse back to life is a precious work we can do together… do you dare?

 

Tornar a dalt. Back to top